Eigen woonruimte en begeleiding voor roc-leerlingen

Talent voor…

4 maart 2016

Jongeren combinerenleren, werken en wonen in een traject van Talent voor… Het geeft gemotiveerde jongeren een steuntje in de rug op weg naar werk in de zorg, techniek of sport.

Talent voor… helpt schooluitval terugdringen

Talent voor… speelt in op de grote vraag naar nieuwe arbeidskrachten. Tegelijk helpt het schooluitval en jeugdwerkloosheid terugdringen. Het project zorgt met coaching en het bieden van een eigen woonruimte dat risicojongeren niet uitvallen door problemen met hun woonsituatie, sociaal netwerk of schulden.

De meeste leerlingen die aan het project deelnemen behalen een startkwalificatie. Veel uitstromers gaan niet meteen werken, maar leren verder, bijvoorbeeld op mbo- of hbo-niveau. De deelnemers zijn enthousiast over hun grotere zelfredzaamheid. Lees de door Verwey-Jonker uitgevoerde evaluatie uit 2013 over Talent voor Zorg (pdf).

Hoe werkt Talent voor…?

Het project biedt leerlingen van het roc hun eigen woonruimte. Daarnaast krijgen de jongeren begeleiding van een coach. Ze kunnen een stage of leerwerktraject volgen bij een aangesloten instelling of bedrijf.

Met Talent voor… krijgt een jongere extra ondersteuning en een betere aansluiting naar de arbeidsmarkt. De jongere moet zijn school, stage en coaching blijven volgen, stopt hij met één onderdeel dan stopt ook het huurcontract voor de woning.

Met wie wordt samengewerkt?

SSH, Mitros, Lister, de Alliantie,  ROC Midden Nederland, ROC ASA, de Koperhorst, SOVEE,  ICS-Advies. Axion continu, Vecht en IJssel, Doenja dienstverlening.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Persoonlijke aandacht
  • Geen label
  • Samenwerking
  • Coördinatie

Website

www.talentvoor.nl

www.investeerintalent.nl