Kwetsbare burgers creatief activeren naar werk

De Creatieve Werkvloer van Kompas-mengelmoes

10 januari 2016

In Nijmegen kunnen niet-uitkeringsgerechtigden hun sociaal isolement doorbreken. Met een creatief programma is het zelfs mogelijk aan het werk te komen.

Wat levert deze Creatieve Werkvloer op?

Deelnemers vinden hun eigenwaarde terug. Ze krijgen energie om aan de slag te gaan en maken nieuwe vriendschappen. De Creatieve Werkvloer werkt aan:

  • het doorbreken van sociaal isolement en het uitbreiden van het sociale netwerk.
  • het bevorderen van arbeidsintegratie. In een speelse omgeving kunnen deelnemers hun talenten ontwikkelen. De handvaardigheidstechnieken die ze leren zijn geen doel maar een middel om hun creativiteit te stimuleren.
  • het nemen van verantwoordelijkheid voor de medemens. Wat is je persoonlijke doelstelling op de werkvloer?

Van de 40 deelnemers in de periode 2011-2013 is een derde positief doorgestroomd naar een reguliere baan of terug naar school. 10% werd vrijwilliger in de stichting. De anderen hebben er een zinvolle dagbesteding aan overgehouden.

Hoe werkt het project van Kompas-mengelmoes?

Bij de Creatieve Werkvloer is iedere inwoner van Nijmegen welkom, ongeacht culturele of sociale achtergrond of opleiding. Door creatieve middelen aan te bieden is het project laagdrempelig en voor iedere kwetsbare doelgroep geschikt. Gezellig creatief bezig zijn, één of twee keer per week bijeenkomen en samenwerken in een beschutte, veilige omgeving.

De Creatieve Werkvloer is specifiek opgezet voor niet uitkeringsgerechtigden (‘nuggers’). In de praktijk zijn dit vaak migranten.

Wat zijn de succesfactoren?

Laagdrempeligheid, praktisch gerichte activiteiten, gezelligheid en deelnemers met respect behandelen. Kortom: een warme omgeving.

Met wie wordt samengewerkt?

Diverse instellingen bieden promotiemateriaal aan zoals: RIWB, ZZG, COA, huisartsen, bibliotheken en wijkcentra. Maatschappelijke organisaties kunnen partner worden van Kompas-mengelmoes en plaatsen reserveren voor hun doelgroep.

 

Lees meer over de Creatieve Werkvloer op www.kompasmengelmoes.nl