Maatje voor kwetsbare mensen

Vriendendiensten

18 mei 2016

Mensen met een psychiatrische achtergrond ondernemen samen met een vaste vrijwilliger allerlei activiteiten. Samen met een maatje komen mensen uit hun isolement en doen zij weer mee. Maatjes bieden ook onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning.

Wat levert dit maatjesproject op voor kwetsbare mensen?

Mensen die in aanraking zijn of zijn geweest met de psychiatrie doen weer mee met de maatschappij. Ze komen onder de mensen en krijgen de ondersteuning en de menselijke aandacht die ze nodig hebben. Samen activiteiten ondernemen werkt preventief. Het is goed voor het welzijn, welbevinden, zelfredzaamheid en het zelfstandig blijven wonen van mensen met een ggz-achtergrond.

Hoe werken de Vriendendiensten?

De Vriendendiensten brengen een deelnemer in contact met een vaste vrijwilliger, het maatje. Samen met het maatje of met een groep andere deelnemers onderneemt de deelnemer activiteiten. Het gaat hierbij om gewoon gezellig contact zoals samen koffie drinken, winkelen, fietsen of naar de film gaan. Het kan ook een wekelijkse belafspraak zijn, of samen met de groep bij de vrijwilliger thuis gaan eten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Professionele medewerkers en waar mogelijk ervaringsdeskundige vrijwilligers bieden onafhankelijke cliëntondersteuning. Denk aan het geven van informatie, advies of praktische ondersteuning op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Of ondersteuning bij het keukentafelgesprek of bij het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget.

(Ex-)cliënten, begeleiders, verwijzers, familie, vrienden, studenten en andere belangstellenden kunnen voor ondersteuning bij Vriendendiensten terecht. Ggz-cliëntondersteuning is kosteloos en er is geen indicatie nodig. Ook iemand die niet ingeschreven staat bij de maatjesactiviteiten kan gebruik maken van de cliëntondersteuning. Vragen stellen kan telefonisch, per e-mail of op locatie.

Financiering

De financiering van Vriendendiensten komt uit de WMO-subsidie van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Het Oranje Fonds en de Dokter Wittenberg Stichting ondersteunen tijdelijke projecten.

Lees meer op www.vriendendienstendeventer.nl