Mensen met autisme volwaardig aan het werk

AutiTalent

25 februari 2016

Mensen met autisme werken in de digitalisering en administratie. AutiTalent kreeg een eervolle vermelding bij de Movisie Participatieprijs 2012.

Wat levert het werken met mensen met autisme op?

Mensen met autisme hebben bijzondere talenten die aantrekkelijk kunnen zijn voor werkgevers. Zij werken zeer nauwkeurig en houden het net zo lang vol tot het klaar is. En, niet onbelangrijk, het eerste dossier is precies op dezelfde manier gedigitaliseerd als de 29999ste. AutiTalent biedt mensen met autisme een volwaardige betaalde baan.

Hoe werkt het in dienst nemen van mensen met autisme?

AutiTalent zet mensen met autisme in bij organisaties die digitaliserings- en administratieve opdrachten hebben. Denk aan het digitaliseren van personeelsdossiers, cliëntendossiers, verzekeringsdossiers, bouwvergunningen, medische en bestuursdossiers.

Elk project is voor AutiTalent maatwerk. Dit houdt echter geen lange en kostbare trajecten voor de opdrachtgever in. Een goede voorbereiding van zowel opdrachtgever als de medewerkers van AutiTalent is essentieel. Samen met de opdrachtgever en een deskundige jobcoach richt AutiTalent een autismevriendelijke, prikkelarme werkplek in. Voorlichting over autisme aan directe collega’s is ook belangrijk in de voorbereiding.

De jobcoach begeleidt de medewerker op de werkplek. Daarnaast is er individuele begeleiding door een personeelsfunctionaris van AutiTalent.

Met wie wordt er samengewerkt?

Opdrachtgevers zijn o.a. Immigratie- en Naturalisatiedienst, ministerie van Defensie, Kadaster, Sociale verzekeringsbank, Universiteit van Amsterdam, gemeenten Aalten, Wassenaar, MEE Veluwe.  U vindt het volledige overzicht hier.

Wat zijn de succesfactoren?

Maatwerk, degelijke voorbereiding en begeleiding. Uitgaan van de kracht en niet van de beperkingen van mensen met autisme.

Iets voor u?

Als uw organisatie op zoek is naar medewerkers met de specifieke talenten en kwaliteiten die mensen met autisme vaak hebben, is AutiTalent wellicht interessant voor u.

Website

www.autitalent.nl

Looptijd

AutiTalent is gestart in 2007.

Uitvoerende organisatie

AutiTalent

Contact

E info@autitalent.nl