De participatiecoach helpt mensen op weg

Coaching voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

16 december 2016

De participatiecoach ondersteunt mensen die hulp nodig hebben of willen hebben bij het zoeken en vinden van vrijwilligerswerk, een participatieplek of een betaalde baan. De coach helpt mensen om hun kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken. Deelnemers maken zelf hun eigen ontwikkelingsplan. De coach ondersteunt bij het maken en uitvoeren van het plan.

Wat levert een participatiecoach op?

Veel deelnemers ervaren de trajecten als positief. In Arnhem heeft men in 2010 onderzoek gedaan naar de werkwijze van de participatiecoach. Een merendeel van de mensen die zijn gecoacht participeren meer door dat ze vrijwilligerswerk zijn gaan doen, een participatieplek hebben gevonden of uitzicht hebben op een startkwalificatie.

Hoe werkt een participatiecoach?

De participatiecoaches werken zowel individueel als in groepen. Afhankelijk van de aanpak komen de coaches ook bij mensen thuis. Eerst wordt de beginsituatie van bewoners vastgelegd, waarbij het noodzaak is tijd te nemen om het vertrouwen te winnen. Door bewoners hun situatie in beeld te laten brengen, worden zij aan het denken gebracht en dit leidt veelal tot verrassende inzichten én acties. Die actie zorgt dat er ruimte ontstaat om andere dingen in gang te zetten. De bedoeling is dat mensen in beweging komen, en niet  dat zij zichzelf negatief labelen.

Centrale uitgangspunten in de aanpak zijn:

  • empowerment
  • werken en denken vanuit de situatie achter de voordeur
  • en denken in mogelijkheden in plaats van belemmeringen.

Soms zijn de coaches werkzaam binnen wijkteams. Soms werven gemeenten vrijwilligers die een achtergrond hebben in de toeleiding naar opleiding en werk.

Voor wie werkt de aanpak van de participatiecoach?

De aanpak is gericht op mensen die er niet in slagen om (weer) mee te doen aan het maatschappelijke leven of aan het arbeidsproces. Het zijn mensen die vaak weinig opleiding hebben, zich hulpeloos voelen en gedragen, weinig vertrouwen hebben in instanties, en veelal ook schulden hebben en soms overlast in wijken veroorzaken. De intensieve aanpak van de participatiecoach is vooral bedoeld voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Meer weten?

De manier van werken van participatiecoaches zijn vastgelegd in een onderzoeksrapport van TNO (2010) en in een tweetal artikelen in het Tijdschrift voor sociale vraagstukken (2010/2009). In de praktijk worden participatiecoaches op verschillende plekken en op verschillende manieren ingezet. Op internet zijn veel voorbeelden te vinden.