Raadsleden krijgen meer inzicht in maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Kapstokoverleg in Rotterdam

5 januari 2016

Bij een Kapstokoverleg gaan gemeenteraadsleden in gesprek met mensen die ervaring hebben met de maatschappelijke opvang of verslavingszorg. De raadsleden komen zo te weten hoe zij het beleid in de praktijk ervaren.

Wat levert het Kapstokoverleg op?

Het Kapstokoverleg heeft tot doel raadsleden inzicht te geven in het leven van mensen met een achtergrond in de maatschappelijke opvang of verslavingszorg. Deze mensen vertellen over de knelpunten die zij op straat en bij voorzieningen ondervinden, zoals de schuldhulpverlening, de winteropvang, regiobinding en de zorgverzekering.

Wat is het Kapstokoverleg?

In Rotterdam vindt circa vijf keer per jaar een Kapstokoverleg plaats. Het overleg staat open voor iedereen. Vaste en wisselende deelnemers zijn:

  • mensen met een achtergrond in de maatschappelijke opvang of verslavingszorg;
  • cliëntenraden;
  • gemeenteraadsleden uit alle fracties;
  • beleidsmedewerkers van de GGD en de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • de wethouder;
  • derden, zoals de directeur van de Kredietbank.

Succesfactoren

De ondersteuning door een cliëntenvertegenwoordiger bevordert het succes van het Kapstokoverleg. Het overleg krijgt meer vorm doordat hij voor een agenda zorgt en een verslag schrijft. Dankzij het verslag lezen ook niet-aanwezige raadsleden de uitkomsten van het overleg. Daarnaast helpt de cliëntenvertegenwoordiger de (ex-)cliënten om hun ervaringen goed te verwoorden en hun belangen duidelijk te maken.

Uitvoerende organisaties

Gemeente Rotterdam: de gemeenteraadsleden van de commissie voor Maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid, Sociale zaken en Participatie (MVSP).

Contactpersoon

Hanneke Oberman, Straatadvocaten Rotterdam
E hoberman@zorgbelang-zuidholland.nl