Starters op de arbeidsmarkt ondersteunen burgerinitiatieven

23 oktober 2015

Het project Starters4Communities laat starters op de arbeidsmarkt werken aan wijkinitiatieven en beginnende sociale ondernemingen. Zo versterken de starters hun arbeidskansen en brengen zij nieuwe kennis, mankracht en creativiteit naar ondernemende bewoners. Voor zowel burgerinitiatieven als starters ontstaat zo een win-win situatie.

Wat levert Starters4Communities op?

Starters op de arbeidsmarkt brengen expertise, mankracht, talenten, creativiteit en een lading positieve energie naar de wijk. Zij ontwikkelen samen met de initiatiefnemers een sterk(er) business model, lange termijn visie, projectplan of  marketing strategie. Zo versterken zij het wijkinitiatief en de beginnende sociale onderneming. De initiatiefnemers en bewoners doen daarbij nieuwe vaardigheden op en leren op een “ondernemende” manier naar hun initiatief te kijken. Uiteindelijk worden zo de impact, duurzaamheid en het bereik van ondernemende wijkinitiatieven vergroot

De starters leren sociaal ondernemend te denken en te handelen, doen relevante werkervaring op, breiden hun professionele netwerken uit, ontdekken hun talenten en passies, en werken zo aan meer kansen voor henzelf op de arbeidsmarkt. Maar liefst 31 starters vonden tot nu toe dankzij deelname een betaalde opdracht of baan op niveau! Daarnaast zegt 83% van de deelnemers een sterker CV te hebben dankzij deelname, 69% denkt hun kansen op de arbeidsmarkt te hebben versterkt en 94% heeft meer kennis van sociaal ondernemen

Hoe werkt het?

Starters4Communities ondersteunt de starters met een workshop series, coaching, handige toolkits, peer-to-peer support sessies en toegang tot professionele netwerken.  Met professionele ondersteuning leren ze daarbij te werken met business modellen, pitchen, projectplannen, marketing strategieën, crowdfunding en  impact evaluaties.

Daarna gaan de starters in teams concreet aan de slag met de bewonersinitiatieven. Eerst trekken ze de buurt in, gaan oprechte gesprekken met bewoners aan en doen mogelijk een behoefteonderzoek. Er wordt een sociale kaart opgesteld zodat de starters de wijk en de aanwezige netwerken, actieve en (nog) niet-actieve bewoners, faciliteiten en middelen leren kennen. De starters krijgen vervolgens zowel een uitvoerende als een adviserende rol bij de bewonersinitiatieven. Het eigenaarschap over de initiatieven blijft liggen bij de dragende bewoners.

Starters4Communities is geen platform of adviesorganisatie. Zij staan voor “aanpakken” en leren door te doen. Doordat  starters op de arbeidsmarkt en bewoners samenwerken, ondervinden ze in de praktijk hoe sociaal ondernemen en bewonersparticipatie samenkomen. Ieder programma duurt circa vijf maanden en richt zich op innovatie en financiële duurzaamheid.

Wat zijn de succesfactoren?

  • Een win-win situatie voor zowel starters als bewoners
  • leren door te doen
  • samenwerking tussen starters en bewoners
  • toewerken naar concrete eindresultaten voor de wijkinitiatieven gebaseerd op SMART geformuleerde doelstellingen.

Met wie wordt er samengewerkt?

Starters4Communities werkt met een groot aantal partners. Een overzicht staat op http://www.starters4communities.nl/over-ons/

Iets voor U?

Als u als starter op de arbeidsmarkt graag relevante maatschappelijke werkervaring wilt opdoen, of als u als initiatiefnemer van een sociale onderneming of een wijkinitiatief behoefte heeft aan professionele ondersteuning, dan is Starters 4 Communities wellicht interessant.

Website

Evaluatie

Samenvattend-evaluatie-rapport-starters-1-jaar-S4C.pdf 677.11 KB

Looptijd

Gestart in 2013

Uitvoerende organisaties

Plaats

Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Den Bosch

Contact

Manon Becher
oprichter & directeur
E manon@starters4communities.nl
T 06 8396 6943

Download de evaluatie:

Samenvattend-evaluatie-rapport-starters-1-jaar-S4C.pdf 677.11 KB