Straatkubus

24 oktober 2014

De Straatkubus is een leefbaarheidsmonitor die gegevens uit het fysieke, sociale en veiligheidsdomein in kaart brengt op straatniveau. Met als doel dat lokale partners leefbaarheidsproblemen vroegtijdig kunnen signaleren.

Wat is Straatkubus?

De Straatkubus is een geografisch informatiesysteem ontwikkeld door gemeente Almere en haar lokale partners. De ambitie van gebruikers van de Straatkubus is om problemen aan te pakken als deze nog behapbaar zijn. Omdat de Straatkubus tot op straatniveau kan inzoomen ontstaat een goed beeld van beginnende trends en ontwikkelingen die, al dan niet in samenwerking met elkaar, de vitaliteit en leefbaarheid in straten onder druk kunnen zetten.

Wat levert de Straatkubus op?

De Straatkubus is een hulpmiddel bij het vroegtijdig signaleren van leefbaarheidsproblemen. De monitor is een communicatie-instrument. Het helpt lokale partners bij het voeren van het gesprek over trends en ontwikkelingen, wat aandacht krijgt en hoe wordt samengewerkt bij de aanpak van gesignaleerde problemen. Zo wordt het mogelijk passende maatregelen te nemen op het moment dat problemen nog behapbaar zijn om zo financiële middelen gericht in te kunnen zetten en kostbare hersteloperaties 'achteraf‘ te voorkomen.

Wat brengt Straatkubus in beeld?

In het systeem wordt informatie over bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling, inkomen, huurachterstanden, zorgconsumptie en schooluitval verzameld. Deze informatie kan tot op straatniveau (op 6 positie postcode niveau, bijvoorbeeld 1234 AB) worden weergegeven en geanalyseerd. De Straatkubus bevat informatie uit gemeentelijke administraties, bijvoorbeeld: het aantal woningen, bijstandsuitkeringen en schooluitval. Deze gegevens worden aangevuld met openbare CBS-data en extern ingekochte data zoals het gemiddelde woningwaarde en koopkracht. De Straatkubus bevat alleen geaggregeerde gegevens, waarbij een selectie met minder dan vijf waarnemingen niet wordt getoond.

Inzoomen op de stad

Door signalen op straatniveau te koppelen aan statistieken helpt de Straatkubus bij het onderbouwen van wat er op straat speelt. Door nieuwe bruggen te slaan tussen gegevens in verschillende domeinen en partijen kan er veel dichter op de huid van de stad worden gekropen. Dit voorkomt op zichzelf geen problemen. Maar als verschillende partijen beschikken over dezelfde informatie en daar gezamenlijk een beeld bij kunnen vormen en acties aan verbinden mogelijk wel.

Looptijd

In de zomer 2010 is gestart met de ontwikkeling van wat nu de StraatKubus heet. In de eerste fase heette de StraatKubus Early Warning System.

Uitvoerende organisaties

Gemeente Almere. Daarnaast zijn de gemeenten Dordrecht, Hengelo en Purmerend betrokken bij de ontwikkeling.

Contact

Dhr. Paul Mulder
T: 036 5484095
E: pwmulder@almere.nl