Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

Ameland voor Iedereen

13 januari 2016

Beleid, praktijk en informatie over de toegankelijkheid van het eiland Ameland voor mensen met een beperking. Voor Amelanders zelf maar vooral ook voor mensen van buiten Ameland

Beleid

De gemeente Ameland wil het eiland in alle opzichten toegankelijker maken voor mensen met een functiebeperking. Met de notitie ‘Ameland voor Iedereen’ is in 2012 het projectplan ‘Ameland voor Iedereen’ ontstaan. Ameland heeft toerisme als insteek gekozen.

Praktijk

‘Ameland voor Iedereen’ is, onder regie van een stuurgroep bestaande uit Amelanders, ondernemers, ervaringsdeskundigen en gemeente in 2012 aan de slag gegaan. In het project ‘Ameland voor iedereen’ was aandacht voor ‘inclusief denken en doen’ vanuit de gemeentelijke organisatie. Hiervoor is een training georganiseerd die een groot aantal medewerkers van de gemeente heeft gevolgd en die gericht was op inclusief beleid. Het doel van het project was om ervoor te zorgen dat iedereen, met en zonder beperkingen, op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving. Het gaat dan niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om de toegankelijkheid van informatie, begrijpelijke communicatie en een respectvolle manier van omgaan met elkaar. De gemeente Ameland heeft hiervoor gedurende de projectperiode een onafhankelijk projectleider aangesteld. Hij is samen met de gemeente op pad gegaan om nut en noodzaak van toegankelijkheid onder de aandacht van de Amelanders te brengen.

Het project ‘Ameland voor Iedereen’ was erop gericht dat iedereen – met of zonder beperking - Ameland kan bereiken en op Ameland kan verblijven, zonder daarbij problemen met toegankelijkheid tegen te komen, zoals toegankelijke busopstapplaatsen, een rolstoel-toegankelijke strandopgang bij Buren en gehandicaptenparkeerplaatsen dicht bij het strand – de andere strandopgangen volgen - en voorlichtingen over voorzieningen voor gehandicapten aan bedrijven. Enkele kampeerboerderijen zijn helemaal ingericht voor mensen met een beperking en er komen steeds meer accommodaties die rolstoelvriendelijk zijn.

Informatie

Het project "Ameland voor iedereen" is in 2014 afgerond.

Download het eindverslag:

eindverslag-ameland-voor-iedereen.pdf 1.5 MB