Wajongeren aan de slag, midden in de zorg

Participatie en inclusie bevorderen door passende scholing en leerwerkplekken te bieden aan Wajongeren zonder startkwalificatie die in de zorg willen werken. Daarmee hoopt het project dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt en de Wajongers uiteindelijk regulier betaald werk zullen vinden binnen de zorg.

Wat is Wajongeren aan de slag, midden in de zorg?

Middin is een zorgaanbieder die werkzaam is in de regio’s Haaglanden en Rijnmond. In deze pilot biedt Middin twaalf Wajongeren scholing in de zorg met een passende leerwerkplek. Het is de intentie van Middin om de medewerkers na het behalen van het diploma “binnenboord” te houden. Middin wil collega-instellingen laten zien dat juist organisaties die als doelgroep “mensen met beperkingen” hebben,  open  zouden moeten staan voor de mogelijkheden, talenten en het arbeidspotentieel van de mensen uit hun doelgroep.

Hoe werkt  Wajongeren aan de slag, midden in de zorg?

In deze pilot biedt Middin twaalf Wajongeren passende BBL-scholing voor de MBO niveau1 opleiding voor Zorghulp met een passende leerwerkplek, begeleiding en leerarbeidsovereenkomst bij verschil-lende locaties van Middin.  Het is de intentie van Middin om de medewerkers na het behalen van het diploma “binnenboord” te houden. Zij krijgen de mogelijkheid om te solliciteren op passende functies binnen Middin of binnen haar netwerk. Voor het creëren van passende functies wordt gebruik gemaakt van jobcarving. Bij voorkeur wordt een vacature ingevuld op de leerwerkplek. Gedurende de pilot wordt de kandidaat, de leidinggevende en collega’s op de leerwerkplek extra ondersteuning geboden door een jobcoach. In overleg met het UWV is aansluitende jobcoachondersteuing ook na de pilot mogelijk.

Met wie wordt er samengewerkt?

UWV-Werkbedrjif en ROC

Website

Uitvoerende organisaties

Middin
prinses Beatrixlaan 16
2285 VZ  Rijswijk
T 070 322 22 46
E info@middin.nl
www.middin.nl

Plaats

Rijswijk

Provincie

Zuid-Holland

Contact

Astrid Haccou
T 06 10910515
E a.haccou@middin.nl