Zelfhulp beter in zicht

Steunpunt Zelfhulp Friesland

Eenvoudig contact leggen met leden van andere zelfhulpgroepen. Te weten komen welke ervaringen en kennis zij hebben. Het Steunpunt Zelfhulp Friesland verbindt en stimuleert zelfhulpgroepen. En het steunpunt zorgt ervoor dat inwoners en professionals zelfhulpgroepen voor mensen met een bepaalde aandoening of beperking weten te vinden.

Wat levert het Steunpunt Zelfhulp Friesland op?

Het steunpunt vergroot de zichtbaarheid van zelfhulpgroepen. Een grotere zichtbaarheid zorgt ervoor dat burgers en professionals meer van zelfhulp gebruik maken. Het steunpunt stimuleert verbindingen tussen zelfhulpgroepen en de formele zorg. En het steunpunt organiseert contactavonden voor zelfhulpgroepen. Door ervaringen en kennis uit te wisselen leren zij van elkaar.

Ervaringsdeskundigen bieden ondersteuning

Het steunpunt onderhoudt contact met de zelfhulpgroepen en biedt ondersteuning. Denk hierbij aan het werven van vrijwilligers of het huren van een ruimte. Of een steuntje in de rug bij het opzetten van een nieuwe zelfhulpgroep. Het team van het Steunpunt Zelfhulp bestaat uit vrijwilligers, waarvan een groot deel ervaringsdeskundig is binnen de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Door werkzaamheden uit te voeren binnen het steunpunt werken zij aan hun eigen herstel, persoonlijke groei en ontwikkeling.

Zelfhulpsteunpunten in Nederland

Anno 2016 zijn de volgende steunpunten actief in Nederland:

Uitvoerende organisaties

Contact