Privacyverklaring website www.wattelt.nl

Movisie, gevestigd aan Churchilllaan 11, 3527 GV, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens

https://www.wattelt.nl
Churchilllaan 11, 3527 GV, Utrecht
+31 30 789 2000

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op de website www.wattelt.nl worden geen persoonsgegevens verwerkt en/of opgeslagen. Ook maakt de website geen gebruik van Cookies.