10 vragen over bi+

In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen mensen bi+. Dit betekent dat bi+ mensen de grootste groep vormen binnen de lhbti+ gemeenschap. Maar wat betekent bi+ eigenlijk? Waarom zijn bi+ mensen zo onzichtbaar? Waarin verschillen zij van lesbische en homoseksuele personen? En hoe kunnen zij beter ondersteund worden? Deze publicatie geeft antwoord op deze en andere vragen.

Bi+ is de overkoepelende term voor alle mensen met een seksuele oriëntatie gericht op meer dan één gender. Oftewel, bi+ mensen vallen op meer dan één gender. In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen mensen bi+. Toch is de aandacht voor en zichtbaarheid van bi+ veel kleiner dan bijvoorbeeld homoseksualiteit. Deze aandacht is wel belangrijk. 

Bi+ of biseksueel?

Bi+ en biseksualiteit is niet hetzelfde. Bi+ is een brede en inclusieve parapluterm voor iedereen die op meer dan één gender valt. Hieronder vallen onder andere mensen die zich biseksueel, panseksueel of queer noemen en mensen die geen label willen gebruiken. Ook noemen sommige mensen die op meer dan één gender vallen – en dus onder de bi+ paraplu vallen – zich heteroseksueel, lesbisch of homoseksueel. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met de partner die ze op dat moment hebben, angst voor bi+ fobie of druk door de maatschappelijke verwachting dat je heteroseksueel, lesbisch of homoseksueel bent. Deze maatschappelijke verwachting dat seksuele oriëntatie gericht is op één gender wordt ook wel de monoseksuele norm genoemd. 

Bi+ mensen hebben vaak andere ervaringen en/of problemen dan bijvoorbeeld lesbische en homoseksuele personen. Hier is expliciete aandacht voor nodig. Zo blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat bi+ mensen een verminderde psychische gezondheid ervaren. Landelijk onderzoek laat zien de psychische gezondheid van bi+ mensen verband houdt met negatieve ervaringen, vooroordelen, onzichtbaarheid en niet serieus genomen worden, vanwege hun seksuele oriëntatie. Ook krijgen bi+ personen, met name vrouwen, vaker dan homoseksuele, lesbische, of heteroseksuele personen te maken met verschillende vormen van huiselijk en seksueel geweld.  

Aanpakken gericht op de zichtbaarheid of acceptatie van homoseksualiteit of lhbti+ werken niet automatisch ook voor bi+ mensen. Om bi+ inclusie te bevorderen, is het daarom belangrijk dat er expliciet aandacht is voor het verminderen van de monoseksuele norm en bi+ fobie, en voor het bevorderen van zichtbaarheid, erkenning, aandacht en ruimte voor bi+ personen en thema’s. 

10 vragen

In de handreiking ’10 vragen over bi+’ beantwoorden Movisie en Bi+ Nederland de vragen:

 1. Wat is bi+?
 2. Hoeveel mensen zijn bi+
 3. Hoe komt het dat bi+ zo onzichtbaar is?
 4. Waarom is aandacht voor bi+ nodig?
 5. Hoe staat het met de gezondheid en het welzijn van bi+ mensen?
 6. Hoe staat het met de veiligheid van bi+ mensen in de samenleving, thuis en op het werk?
 7. Voelen bi+ mensen zich onderdeel van lhbti+ gemeenschappen?
 8. Wat werkt om bi+ inclusie te bevorderen?
 9. Wat kun je als gemeente doen voor bi+ mensen?
 10. Wat kun je als (maatschappelijke) organisatie doen voor bi+ mensen?
   

Gemeenten, maatschappelijke organisaties, zelforganisaties en professionals die werken binnen het sociaal domein kunnen deze handreiking gebruiken om meer te weten te komen over manieren om bi+ inclusie te bevorderen, zowel binnen hun eigen organisaties als hun werkveld.