‘Meer zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking’

Handreiking met tips en inspiratie

Hoe versterk je de zeggenschap van mensen met een licht verstandelijke beperking in beleid en politiek? Een nieuwe handreiking geeft gemeenten, organisaties en inwoners handvatten om dit voor elkaar te krijgen.

Zorgbelang Inclusief en Movisie vormden in 2021 een bijzonder leernetwerk met ervaringsdeskundigen en gemeenten. Samen gingen ze op zoek naar antwoorden op de vraag hoe mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) meer kunnen participeren in politiek en beleid.

Ervaringen delen

Het leernetwerk kwam drie keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten deelden de gemeenten hun ervaringen om zo van elkaar te leren. Een klankbordgroep volgde en stimuleerde het project. In deze klankbordgroep zaten mensen met een licht verstandelijke beperking en vertegenwoordigers van het College voor de Rechten van de Mens, Ieder(in) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Inspiratie en handvatten

De inzichten uit het leernetwerk en de klankbordgroep zijn verwerkt in de nieuwe handreiking ‘Meer zeggenschap voor mensen met een lichtverstandelijk beperking’. Ze biedt ervaringsdeskundigen, beleidsambtenaren, politici en ondersteunende professionals inspiratie en handvatten om de stem van mensen met een lvb sterker te laten doorklinken in het gemeentelijk beleidsproces en in de politieke arena.


handreiking volledig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behalve de publicatie is er een toegankelijke samenvatting gemaakt met de belangrijkste punten uit de handreiking. Lees deze samenvatting of beluister het audiobestand.

Lees de samenvatting  

Stemmen met een lvb bij de gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In elke gemeente kiezen de inwoners wie hen gaat vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Voor de 1,1 miljoen Nederlanders met een licht verstandelijke beperking zijn de verkiezingen en stemmen soms best ingewikkeld. Toch is het ook belangrijk je stem te laten horen als je een licht verstandelijke beperking hebt.

Daarom is een video gemaakt waarin ervaringsdeskundigen vertellen waarom zij het belangrijk vinden om te stemmen, hoe je uitzoekt welke partij bij je past en hoe je een keus maakt.
 

Behalve deze video is er een infographic gemaakt met de belangrijkste dingen die je moet weten om te stemmen.


LFB Ga stemmen infographic

Video en infographic zijn gemaakt in samenwerking tussen ervaringsdeskundigen van de landelijke belangenorganisatie (LFB), Zorgbelang Inclusief en Movisie.