Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid

Vervolgmeting

21 december 2012

Allochtone jongeren krijgen nog steeds niet dezelfde kansen als autochtone jongeren.

Deze conclusie wordt onderbouwd in deze rapportage. Er bestaan vooral verschillen tussen niet-westerse allochtone en autochtone jongeren. Zo wonen niet-westerse allochtonen vaker in een arm gezin en zijn ook vaker werkloos. De Monitor ‘Diversiteit in het Jeugdbeleid’ geeft een beeld van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren.

Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid (pdf)

Auteur
Vieveen, E.; Tan, S.; Weert, C. van; Broek, A. van den; Kleijnen, E.
Jaar
2012
Uitgever(s)
CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek
Type
Rapport
Pagina's
69