Nieuw magazine: Movisie Uitvoering, doen wat nodig is voor burgers die tussen wal en schip vallen

In veel gemeenten staan de sociale cohesie en het gevoel van veiligheid onder druk. Denk aan zorgen over een groep jongeren waarvan andere bewoners overlast ervaren. Of een aantal bewoners met multiproblematiek waarvoor de huidige zorg geen passend aanbod lijkt te hebben. Movisie en Stichting Reindert krijgen regelmatig vragen van gemeenten over hoe zij dit soort problemen kunnen voorkomen en aanpakken.

De afgelopen twee jaar gingen we samen met de interventiespecialisten van Stichting Reindert aan de slag met een bijzondere aanpak waarin de beleving van inwoners centraal staat. Onze ervaringen hiermee bundelden we in een nieuw magazine: ‘Movisie Uitvoering, doen wat nodig is voor burgers die tussen wal en schip vallen’.

Voor Movisie Uitvoering doen we praktijkonderzoek en zetten we onderbouwde kennis in om gemeenten te ondersteunen bij het oplossen van taaie sociale vraagstukken als armoede, polarisatie, ondermijning en overlast. Bij de aanpak van Movisie Uitvoering gaat het om maatwerk. Casuïstiek is vaak het startpunt. Dat pakken we samen met betrokken inwoners en (sociaal) professionals in de uitvoering aan en daar leren we van. Vanuit deze basis werken we met verschillende bouwstenen door de gemeentelijke domeinen heen aan duurzame verandering.

In dit magazine lees je wat de aanpak van Movisie in samenwerking met Stichting Reindert omvat, hoe wij te werk gaan, wat de bevindingen zijn tot nu toe en wat het jouw gemeente kan opleveren.

Bekijk het magazine