Nieuwe handreiking: 10x vraag en antwoord over aseksualiteit

Interview met Amber Witsenburg, voorzitter Nederlandse Organisatie Aseksualiteit

De Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA) en Movisie ontwikkelden samen de handreiking ‘10x vraag en antwoord over aseksualiteit’. In deze handreiking lees je veel informatie en kom je te weten wat je als gemeente en sociaal professional voor aseksuele personen kunt doen. Naar aanleiding van deze publicatie ging Movisie in gesprek met Amber Witsenburg, voorzitter van de NOA, over het belang van meer aandacht voor aseksualiteit.

Aseksuele personen zijn onderdeel van de lhbti+ gemeenschap. Toch wordt vaak minder aandacht besteed aan aseksualiteit dan aan andere lhbti+ oriëntaties en identiteiten. De Nederlandse Organisatie Aseksualiteit zet zich in voor meer bewustwording rondom aseksualiteit. ‘Aseksualiteit is het ervaren van geen tot weinig seksuele aantrekking’, legt Witsenburg uit. ‘Aseksualiteit is een breed spectrum. Het gaat bijvoorbeeld ook over mensen die heel sporadisch wel seksuele aantrekking ervaren of over mensen die daarvoor eerst een hele sterke band met iemand moeten hebben. Net als bijvoorbeeld homoseksualiteit of heteroseksualiteit, is ook aseksualiteit een seksuele identiteit. Het gaat dan ook niet om een keuze.’

Bovendien hoeven romantische en seksuele aantrekking niet overeen te komen. ‘Veel aseksuele mensen worden wel verliefd. Seksuele en romantische aantrekking hoeven niet per se samen te gaan voor mensen. Dat geldt niet alleen voor aseksuele mensen. Je kunt bijvoorbeeld ook heteroseksueel en biromantisch (romantisch aangetrokken tot meerdere genders) zijn’, vertelt Witsenburg.

De Nederlandse Organisatie Aseksualiteit

De Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA) is een belangenorganisatie voor de aseksuele gemeenschap in Nederland. De organisatie is eind 2019 opgericht met het doel bekendheid te geven aan aseksualiteit, vooroordelen weg te nemen, aanspreekpunt te zijn voor de aseksuele gemeenschap, en te werken aan destigmatisering en zichtbaarheid van aseksualiteit. Daarnaast werkt de organisatie aan samenwerkingen met andere organisaties om de belangen van aseksuele mensen te behartigen. 

Het belang van meer aandacht voor aseksualiteit

Amber Witsenburg weet uit eigen ervaring hoe belangrijk meer aandacht voor aseksualiteit is. Die vertelt: ‘Ik kwam er toen ik 22 was achter wat aseksualiteit is. Eigenlijk best wel laat dus. Ik had op mijn 14e ook al kunnen weten dat ik aseksueel ben, maar toen had ik er geen woord voor. Ik was dan ook heel opgelucht toen ik erachter kwam. Ik heb heel lang veel druk gevoeld om toch een relatie te krijgen en om op een gegeven moment seks te gaan hebben, terwijl ik daar niet gelukkig van was geworden. Ik herken dit ook uit de ervaringen van andere aseksuele personen. Als mensen het niet van zichzelf weten, maken ze soms keuzes op basis van wat ze denken dat normaal is.’

Een gebrek aan kennis over aseksualiteit bij anderen kan volgens Witsenburg grote gevolgen hebben voor aseksuele personen. Denk bijvoorbeeld aan hoe er in de (geestelijke) gezondheidszorg soms nog met aseksualiteit wordt omgegaan. Witsenburg vertelt: ‘Ook in de zorg weten mensen niet altijd wat het is en bieden ze soms ook behandelingen aan, omdat ze het ervaren van geen of weinig seksuele aantrekking als een medisch probleem opvatten. Daardoor gaan mensen soms ook aan zichzelf twijfelen. Ze denken: ‘die dokter is een expert, die zal het wel weten.’ Terwijl behandelingen schadelijk kunnen zijn’. 

De positie van aseksualiteit binnen lhbti+

Daarnaast is het ook belangrijk dat er binnen lhbti+ gemeenschappen meer aandacht komt voor aseksualiteit. Dat aseksualiteit ook onderdeel is van lhbti+, is volgens Witsenburg logisch: ‘We krijgen te maken met veel van dezelfde soorten discriminatie en stigma’s, dus wat dat betreft passen we heel goed in het rijtje.’ Toch is er vanuit een deel van de gemeenschap wel eens weerstand tegen de inclusie van aseksuele personen. ‘Zelf zie ik de hele community als een groot bondgenootschap. Samen staan we ook sterker en bereiken we meer’, reageert Witsenburg.  

Bewustwording 

Witsenburg hoopt dat de handreiking ‘10x vraag en antwoord over aseksualiteit’ kan zorgen voor zowel meer bewustwording over aseksualiteit, als meer concrete acties. Die vertelt: ‘In de handreiking hebben we allemaal tips gegeven, bijvoorbeeld aan professionals en beleidsmakers. Ik hoop dat de mensen die dingen voor ons beslissen hier naar kijken en er vervolgens ook mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld dat beleidsmedewerkers van Regenboogsteden gaan nadenken over wat zij kunnen doen om hun aseksuele inwoners beter te ondersteunen.’

Download de handreiking