Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van LHBT-jongereninitiatieven

Samenvatting

Movisie werkt binnen het project On the Right Track samen met COC Nederland, NJR, Expreszo en de Kringen aan het versterken van initiatieven voor en door jonge lesbo’s, homo’s, bi’s of transgenders (LHBT’s) in Nederland.

Samen met jongeren én de volwassenen die hen ondersteunen wordt een ondersteuningspakket ontwikkeld, wat ervoor moet zorgen dat initiatieven vaker opgestart kunnen worden, langer door kunnen gaan en beter aansluiten bij diverse jongeren.

In het kader hiervan is middels literatuuronderzoek, kwalitatief empirisch onderzoek en een online vragenlijst het brede scala aan behoeften, wensen en ideeën van LHBT-jongeren en LHBT-jongereninitiatieven geïnventariseerd. In deze publicatie staan de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek samengevat.