Polarisatie en radicalisering

De onderbouwing van sociale interventies getoetst

21 december 2012

Polarisatie en radicalisering op lokaal niveau kunt u voorkomen door de binding van radicale groepen met de samenleving herstellen. Maar hoe pakt u dat aan?

In deze publicatie vindt u een handig overzicht van wat wel en niet werkt. De resultaten zijn gebaseerd op intensief onderzoek van wetenschappelijke literatuur, ofwel Theory based evaluation.

ISBN:978-90-8869-067-9