De regierol van gemeenten nader bekeken

Een theoretisch empirische analyse van de literatuur

21 december 2012

In wetten zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen gemeenten vanuit de landelijke overheid steeds vaker een regierol toegewezen om oplossingen te vinden voor lokale vraagstukken.

Over de betekenis en invulling van de gemeentelijke regierol bestaat echter veel onduidelijkheid. In dit artikel is conceptanalyse gebruikt om vanuit de bestuurskundig wetenschappelijke literatuur een antwoord te formuleren op de vraag: wat is regie?

U kunt het artikel downloaden van de website van Boom Lemma Uitgevers.

Auteur
Luijkx, K.; Span, K.;l Schols, J.; Schalk, R.
Jaar
2010
Uitgever(s)
Tijdschrift: Bestuurskunde
Type
Magazine