De ruige hofhouding

Neem de natuur in de wijk in de natuur

21 december 2012

Dit boek wil een inspiratiebron zijn voor bewoners en beslissers in de politiek en het bedrijfsleven om zich in te zetten voor het groen en de natuur in en om hun eigen dorp of stad.

Daarnaast kunnen maatschappelijke organisaties hun rol oppakken in de begeleiding en het onderhoud van dergelijke stadsnatuur, wijktuinen en natuurterreinen. De waarde van natuur in en om de stad is groot. Betrokkenheid van wijkbewoners bij de eigen groene omgeving versterkt de samenhang tussen stad en platteland, tussen mens en natuur.

Het project ‘Neem de natuur in de wijk, de wijk in de natuur’ heeft vier ‘stadstuinen’ geadopteerd in Amsterdam en Rotterdam, die een inspirerend voorbeeld kunnen zijn voor anderen. In dit boek gaat het om De Ruige Hof op de rand van Amsterdam Zuidoost. De natuurvereniging De Ruige Hof heeft hier een tweetal natuurterreinen, een wilde plantentuin en een medicinale kruidentuin in beheer.

Deze brochure beschrijft de waarden van deze groene stadsranden voor bewoners, bezoekers en gebruikers.

Auteur
Theunissen, L.; Bongers, F.
Jaar
2004
Uitgever(s)
Landelijke Centrum Opbouwwerk
Type
Brochure
Pagina's
56