Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2021

Agressie tegen de professional

Sociaal werkers zijn in toenemende mate slachtoffer van geweld, discriminatie en aantijgingen van burgers. In deze editie gaan experts op zoek naar verklaringen, en strategieën hoe hiermee om te gaan.

  • Onderzoeker Laura Keesman probeert het geweld tegen professionals te doorgronden.
  • Groepswerker Nick Coenen (40) is in veertien jaar maatschappelijke opvang herhaaldelijk geconfronteerd met agressie. Hoe gaat hij hiermee om?
  • Carol van Nijnatten voorzag twintig jaar geleden al dat het gezag van de professional aan het tanen was. Dat is er sindsdien niet beter op geworden. Maar wat te doen?
  • Onder discriminatie hebben professionals in zorg en welzijn ook te lijden, zo beschrijft Hanan Nhass.

Verder in dit nummer:

  • Hirsch Ballin neemt afscheid en zegt in een interview: ‘Ook in het migratiebeleid moeten we “onszelf in anderen” kunnen zien’.
  • Preventiedenken moet geen hokjesdenken zijn, betoogt Jean Pierre Wilken.

Bestel het tijdschrift

Cover van tijschrift voor Sociale Vraagstukken met een vrouw die bokst