Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2019

De haperende lokale democratie – en hoe het beter kan

De lokale democratie hapert. Dat constateert het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken in zijn voorjaarsnummer. Bijna de helft van de mensen komt niet meer stemmen voor de gemeenteraad, en degenen die in 2018 wel kwamen, maakten de lokale partijen het grootst, in een versplinterd politiek landschap. Ondertussen breken democratische vernieuwingen als burgertoppen, burgerpanels en burgerbegrotingen niet echt door.

Na deze sombere constatering vraag de redactie zich opgewekt af: kan het ook beter? Het dossier in dit nummer behandelt behalve de tekortkomingen ook perspectiefvolle manieren om de democratie te innoveren.

In dit dossier:

  • De Haagse wethouder Richard de Mos weet wel hoe de motor van de democratie kan gaan lopen: een volksvertegenwoordiger moet gewoon stinkend zijn best doe  en het vuur uit zijn sloffen lopen. In een interview vertelt hij over de Methode de Mos. Over zijn eigen fractie: ‘“Maar ik heb het stuk toch gelezen?” zeggen ze dan.  “Ja, maar je had naar die winkeliersvereniging toe gemoeten”,  zeg ik dan. Dat is het irritante wat ik heb, dat ik anderen altijd vergelijk met mezelf.’
  • Uitslag nieuw onderzoek: Er wordt druk geëxperimenteerd met allerlei vormen van bewonersinvloed in gemeenten. Hoe kijken gemeenteraadsleden daar nu tegenaan?
  • Wat bewonersinitiatieven nodig hebben is: Koppigheid waarderen en een filosofie van rust. Dat schrijven Joke van der Zwaard en Maurice Specht van de roemruchte Rotterdamse Leeszaal.
  • ‘Het gaat minder snel dan we destijds dachten’, zo tekent Piet-Hein Peeters op uit de mond van de vroege volgers en munters van ‘burgerkracht’.
  • En: Mellouki Cadat en Meindert Fennema over ‘zelfbouwdemocratie’.

Een abonnement op het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken? Lees snel verder!

Bestel hier het magazine