Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2022

Wantrouwen in de lokale democratie

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen onderzoekt het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken het wantrouwen in de lokale democratie. Hoe erg is het?

Het vertrouwen in de gemeentepolitiek is nog wel groter dan in de landelijke politiek, stelt politicoloog Wouter Veenendaal vast. Maar dit betekent niet dat de lokale politiek democratischer is. Zorgwekkend is ook de teloorgang van de lokale media. Wie controleert nu de macht nog? Ondertussen kunnen gemeenten ook genoeg doen om het vertrouwen terug te winnen. Zoals met het toepassen van de menselijke maat in het bijstandsbeleid. 

Verder in dit nummer: 

  • Een interview met geograaf Cody Hochstenbach over zijn boek over de wooncrisis.
  • Een grondige verkenning van de voor- en nadelen van betaalde mantelzorg.
  • Een stappenplan van het SCP voor het voorkomen van geldzorgen.

Bestel het magazine

Cover TSV voorjaar 2022