Werk maken van regie

De gemeente als regisseur bij wonen, welzijn en zorg

21 december 2012

De vraag naar gemeentelijke regie op de beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Gemeenten en lokale partners staan voor de opgave steeds meer mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Welke keuzes kunnen gemeenten maken om te komen tot hun gewenste regierollen? Welke vormen van regie zijn er en welke afwegingen worden gemaakt om bepaalde rollen in te vullen? Wat betekent dat voor de lokale samenwerkingspartners? Wat zijn succes- en faalfactoren uit de praktijk en de theorie? Deze handreiking helpt gemeenten om samen werk te maken van die regie.

De handreiking maakt onderdeel uit van een reeks publicaties uit het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen.

Auteur
Tanja, A.; Hielkema, A.
Jaar
2010
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking