Identifying External and Internal Barriers to Third Sector Development in the Netherlands

publicatie - juli 2016
Identifying External and Internal Barriers to Third Sector Development in the Netherlands

Voornaamste conclusies van internationaal samenwerkingsverband van elf Europese Universiteiten: In vergelijking met andere landen staat de Nederlandse non-profit sector er nog steeds goed voor. Op enkele deelsectoren na is er de afgelopen jaren geen grote terugval geweest in het aantal organisaties of vrijwilligers. Het karakter van vrijwilligerswerk verandert, met meer belangstelling voor kortdurende en flexibele betrokkenheid. De trend  is richting het lokale niveau en richting actievere burgers.  De roep om verantwoording is gegroeid, zowel vanuit overheid als burgers. Het wordt steeds belangrijker voor organisaties om aan te tonen wat zij bereiken (hun “impact”).

Auteur:T. Brandsen; U. Pape; E. Duarte Ebers;  E. ten Hulsche
Uitgever:Third Sector Impact
Jaar van uitgave:2016
Aantal pagina's:73

Bron