Jongerenwerk in beeld

Voor partners in de wijk

publicatie - juli 2015

Deze brochure beschrijft wat de positie van het jongerenwerk is in het jeugd- en sociale stelsel, en welke relatie het jongerenwerk heeft met wijkteams. Daarnaast is beknopt weergegeven welke kennis er is over resultaten en verantwoording van het jongerenwerk, en hoe het staat met kwaliteit en professionalisering, geïllustreerd met voorbeelden.

Auteur:M. Valkestijn;P.P. Bakker; P. Hilverdink; J. Metz
Uitgever:NJi, Nederlands Jeugdinstituu
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:26

Bron