Meedoen, het benutten van eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn voor mensen belangrijke elementen voor een gelukkig en zinvol leven. Ook voor wie dit minder vanzelfsprekend is omdat de arbeidsmarkt een grote afstand heeft tot deze mensen. Wanneer deze mensen hier zelf vorm en inhoud aan kunnen geven ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat!

Movisie, Cordaid, Stimulansz en het net opgerichte Landelijk Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemen (LaNSCO) organiseerde de landelijke inspiratie- en kennisdag: 'Tussen wil en wet 2018'. In samenwerking met de Sociale Alliantie en Blauwe Paraplu deelden we met elkaar inspirerende voorbeelden, ervaringen en initiatieven om werk voor iedereen - dus ook met behoud van een uitkering - mogelijk te maken.

Wij wensen je veel leesplezier!

Het borrelt en bruist op veel plekken in Nederland. Nu het stof van de transities is neergedaald zie je gelukkig steeds meer ruimte ontstaan voor nieuwe initiatieven waar mensen zich in een veilige omgeving kunnen ontplooien en hun ambities waarmaken. De sociale coöperatie is zo'n waardevolle vernieuwende vorm. Vanuit de marge opgekomen groeit dit model langzaam maar zeker toe naar een prominente en zeer waardevolle plek in de samenleving waar mensen hun talenten in hun eigen tempo verder kunnen ontwikkelen.

Marjet van Houten is senior participatieadviseur en veranderkundige bij landelijk kennisinstituut Movisie.