Belangrijke organisaties voor bespreekbaar maken seksuele diversiteit

Een overzicht van organisaties die actief zijn op het gebied van het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit.

IHLIA LGBT heritage (Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief)

IHLIA LGBT heritage is het grootste LHBT-archief en informatiecentrum over homoseksualiteit en seksuele diversiteit van Europa. IHLIA LGBT heritage ontsluit LHBT-materiaal uit de hele wereld.
www.ihlia.nl

COC Nederland

COC Nederland is de landelijke belangenvereniging van LHBT’s in Nederland en in het buitenland. COC Nederland is een federatie met 21 lokale afdelingen.
www.coc.nl

EduDivers

EduDivers is een kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit. EduDivers biedt tools en methoden voor het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en pesten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
www.edudivers.nl

Transvisie

Transvisie is de patiëntenorganisatie voor mensen met vragen rondom hun genderidentiteit (transgenders, transseksuelen en hun naasten. De patiëntenorganisatie werkt samen met zorgverlener Transvisie Zorg als het gaat om doorverwijzing bij (dringende) hulpvragen'.
http://www.transvisie.nl/

Movisie LHBT-emancipatie

Movisie is kennismakelaar voor overheden, belangen- en welzijnsorganisaties. Movisie verbindt kennis en praktijk en helpt beleid tot uitvoering te brengen. MOVISIE heeft een team dat zich met LHBT vraagstukken bezig houdt.
http://www.movisie.nl/kennisdossier/veelgestelde_vraag/1322

Rutgers

Rutgers is de organisatie die werkt aan verbetering van seksuele gezondheid en seksuele rechten in Nederland en wereldwijd, dmv van onderzoek, informatievoorziening en pleitbezorging. Daarbinnen is er expliciete aandacht voor gezondheid en rechten LHBT’s.
www.rutgers.nl