Bereken wat uw sociaal wijkteam oplevert

Kosten en baten in kaart brengen

17 april 2018

Wat zijn de effecten van een integrale aanpak door sociale wijkteams in uw gemeente? Zicht krijgen op effecten kunt u onder meer doen via een kosten-batenanalyse.

Wat levert de MKBA-tool op?

Wat is de opbrengst van een integrale benadering? Wat zijn de kosten als generalisten problemen in huishoudens integraal benaderen ten opzichte van een andere aanpak? Met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kunt u effecten van een project in kaart brengen. U ziet het verschil met de situatie waarin u het project niet zou uitvoeren.

Een MKBA geeft inzicht in:

  • positieve en negatieve effecten;
  • hoe de kosten zich tot de baten verhouden;
  • risico’s en onzekerheden;
  • wie profiteert en wie betaalt.

De MKBA rekent verwachte of gemeten effecten door als kosten en baten. In euro’s dus.

Gering belang

Uitkomsten zijn gebaseerd op hypothesen doordat de echte effecten worden vertaald naar grotere maatschappelijke effecten. Daarom kunt u als gemeente niet te veel belang hechten aan een MKBA, maar wel meenemen in de besluitvorming.  

Hoe werkt de MKBA-tool?

Bekijk de animatie met uitleg (YouTube).

Ontwikkelaar

De tool is gemaakt door economisch adviesbureau LPBL in opdracht van het ministerie van BZK. Dit bureau ontwikkelde de tool op basis van de ervaring met vele MKBA’s die de afgelopen jaren zijn gemaakt.

Download de handleiding, MKBA-tool (Excel) en meta-analyse:

handleiding-mkba-tool-sociale-wijkteams.pdf 834.48 KB

20150325-lpbl-mkba-swt-versie2.0_bev.xlsx 5.37 MB

meta-analyse-mkba-sociale-wijkteams.pdf 1.18 MB