Jongeren met een persoonlijk plan begeleiden naar een zelfstandig leven

Jeugdinstellingen coachen jongeren met 'Mijn pad'

Stap voor stap jongeren die in instellingen wonen op weg helpen naar een zelfstandig leven. Voor een gestructureerde aanpak waarin de jongere steeds meer groeit in zelfstandigheid kan 'Mijn Pad' worden gebruikt.

Wat is ‘Mijn Pad’?

Mijn Pad is een persoonlijk plan voor jongeren die in een open, besloten of gesloten jeugdzorginstelling wonen om de overstap naar een zelfstandig leven te kunnen maken. Het plan ondersteunt de ontwikkeling van autonomie, zelfinzicht en zelfvertrouwen.

Waarom ‘Mijn Pad’?

Voor jongeren van 16 jaar en ouder die al langere tijd verblijven in een open, besloten of gesloten jeugdzorginstelling is de stap naar zelfstandigheid vaak erg groot. Om de overgang naar een zelfstandig leven met eigen keuzes en verantwoordelijkheden soepel te laten verlopen is ‘Mijn Pad’ ontwikkeld.
Mijn Pad geeft structuur aan het begeleidingstraject van jongeren van 14 jaar en ouder, die vanaf hun 18e jaar niet meer onder de jeugdzorg vallen. Door goed aan te sluiten bij behoeften van de jongeren gaat de begeleiding beter en ontwikkelen de jongeren zelfstandigheid. 

Hoe werkt Mijn Pad?

Mijn Pad is een persoonlijk plan dat samen met de jongere wordt gestart en waarvan de jongere steeds meer eigenaar wordt. Met behulp van vragen gaat de jongere een proces in van denken, kiezen en doen. De begeleider begint dit proces, maar biedt de jongere de keuze te kiezen uit 12 onderwerpen. De begeleider coacht en volgt, ondersteunt en begeleidt de jongere terwijl deze zijn eigen weg zoekt.

Ontwikkelaar

Het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam heeft samen met jongeren en professionals in de Jeugdzorg(Plus) deze tool ontwikkeld. Samengewerkt is met de jeugdzorginstellingen Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Cardea, Trivium en Stek. Het project liep van 2013 tot 2015.

Contact

Voor meer informatie over het instrument "Mijn Pad" kunt u contact opnemen met de ontwikkelaars via kenniscentrumzorginnovatie@hr.nl.

Het werkboek (2015) kunt u downloaden via de website van de Hogeschool Rotterdam. Weten hoe 'Mijn Pad' er uit ziet en werkt voor jongeren? Kijk dan op http://mijnpad.hr.nl.