Leerpakket Wmo-competenties

Verbeter uw vaardigheden en kennis over de Wmo-competenties. Tien modules behandelen ieder één competentie. Ga eerst in teamverband en vervolgens individueel aan de slag met één of enkele competenties die voor u een uitdaging vormen zonder dat er een trainer aan te pas komt!

Bekijk een introductie op het Leerpakket Wmo-competenties op YouTube.

Wat levert het leerpakket Wmo-competenties op?

Met het leerpakket vergroot u als sociale professional op een praktische en laagdrempelige manier uw kennis en vaardigheden die passen bij het werken volgens de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl.

Hoe werkt het leerpakket Wmo-competenties?

In teamverband
Tijdens een teambijeenkomst loopt uw team binnen 60 à 75 minuten de tien modules door. Eén van de teamleden, een teamleider, coach of iemand van P&O is procesbegeleider en let onder meer op de tijd. Met een inleidende opdracht verbinden de deelnemers de competenties die voor uw team belangrijk zijn aan hun eigen werk. Daarna volgen twee opdrachten waarmee uw team aan de slag gaat, bijvoorbeeld met het oefenen van het stellen van open vragen of met het maken van een netwerkanalyse.

Zelf aan de slag
De teambijeenkomst sluit af met het formuleren van een individuele actie waarmee u drie weken lang de competentie bewust oefent in uw werk. In elke module vindt u inspiratie voor deze acties onder de tab Leervormen. Na deze drie weken koppelt elke deelnemer terug welke actie hij heeft uitgevoerd en wat hij daarvan heeft geleerd.

Verdieping
Wanneer u nog dieper een competentie in wilt duiken, dan vindt u onder de tab Casuïstiek complexe situaties die u misschien niet dagelijks tegenkomt. De casussen en bijbehorende vragen kunt u behandelen als uw team de competentie al aardig onder de knie heeft of als u na de individuele acties verdere verdieping wilt.

10 modules leerpakket Wmo-competenties op een rijtje

Ga direct aan de gang met de tien modules, die elk over één Wmo-competentie gaan. U downloadt ze hier als pdf:

01-hoe-verhelder-ik-vragen-en-behoeften.pdf 553.21 KB

02-hoe-versterk-ik-eigen-kracht-en-zelfregie.pdf 648.01 KB

03-hoe-word-ik-meer-zichtbaar-en-ga-ik-op-mensen-af.pdf 551.49 KB

04-hoe-stimuleer-ik-verantwoordelijk-en-oplossingsgericht-gedrag.pdf 584.45 KB

05-hoe-stuur-ik-aan-op-betrokkenheid-en-participatie.pdf 578.21 KB

06-hoe-verbind-ik-gezamenlijke-en-individuele-aanpak.pdf 565.65 KB

07-hoe-werk-ik-samen-en-versterk-ik-netwerken.pdf 722.47 KB

08-hoe-beweeg-ik-mij-tussen-verschillende-werelden-en-culturen.pdf 588.44 KB

09-hoe-signaleer-ik-en-speel-ik-in-op-veranderingen.pdf 465.35 KB

10-hoe-ben-ik-ondernemend-en-benut-ik-mijn-professionele-ruimte.pdf 485.78 KB

De Wmo-competenties zijn opgesteld in nauwe samenwerking met brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen en het beroepsonderwijs.

We zijn benieuwd naar uw ervaringen

Het digitale leerpakket Wmo-competenties is nieuw, daarom zijn we op zoek naar teams die ons als ontwikkelaars kritische feedback willen geven. Wat houdt dat in? U en uw team gaan aan de slag en houden onderweg bij wat wel en niet prettig is aan het leerpakket. Nadat u één module heeft afgerond schuift een adviseur van Movisie tijdens het terugkoppelingsmoment aan om tips en suggesties te verzamelen. Dat is alles.

Uitvoerende organisaties

  • Movisie
  • Vormgeving: Suggestie & illusie
  • Cartoons: Roger Klaassen

Ontwikkelaar

Het digitale leerpakket Wmo competenties is gebaseerd op de competentietoolkits van Stichting Welzijnsbevordering Kern8. De competentietoolkits van Kern8 en de tien Wmo competenties hebben samen geleid tot de tien modules.