Naar een gelijkwaardige relatie met de cliënt

Transactionele analyse

1 januari 2016

De Transactionele analyse (TA) is een theorie die inzicht geeft in welke rol je inneemt in contact met anderen, op welke manier je communiceert en maakt het makkelijker om de eigen rol en manier van communiceren te veranderen.

De Transactionele analyse (TA) is een theorie over de persoonlijkheid van mensen, gedrag, communicatie en verandering. De TA onderscheidt drie ego-posities die elke persoon in zich heeft: de ouder, het kind en de volwassene. Onwillekeurig neem je in contacten met anderen steeds één van deze posities in.

Ouder-kind-volwassene

  • In de ouder ego-positie gedraagt men zich zoals zijn of haar ouders deden (of belangrijke ouderfiguren).
  • De volwassene ego-positie is als je je gedraagt, denkt en voelt op een manier die past bij de persoon die je nu bent en met de mogelijkheden die je hebt. Dit heeft niets te maken met volwassen zijn. Kinderen hebben al een volwassene ego-positie als ze 6 jaar zijn.
  • De kind ego-positie is als je je gedraagt, denkt en voelt als toen je nog een kind was.

Inzicht in eigen houding

Het is belangrijk dat je als hulpverlener bewust bent van je eigen ego-positie in een hulpverlenerrelatie. De meest gewenste benadering van volwassenen onder elkaar is die van gelijkwaardigheid. Dit helpt om een gelijkwaardige relatie op te bouwen met je cliënt. Dan ontstaat er ruimte voor de zelfverantwoordelijkheid en het zelfsturend vermogen van mensen. Inzicht in je manier van handelen helpt je om eigen gedrag, of dat van anderen, om te buigen naar effectief gedrag.

Ontwikkelaar

Eric Berne (1910-1970)