Volg cliënt in het zorgtraject

Shadowing

16 augustus 2016

Welke stappen doorloopt een cliënt in een zorginstelling? Met shadowing loopt een onderzoeker als een schaduw mee en krijgt een nauwkeurig beeld van het hele traject.

Wat levert shadowing op?

Shadowing brengt het proces dat cliënten doorlopen in kaart. De shadower ziet de ervaringen en de positie van de cliënt en maakt mee tegen welke knelpunten een cliënt aanloopt.

Bent u organisatieadviseur of kwaliteitsfunctionaris? Gebruik shadowing dan om in uw zorginstelling:

  • de zorg beter af te stemmen op de cliënt;
  • werkprocessen efficiënter te maken.

Met de resultaten kunt u gemakkelijk de werkpraktijk beschrijven, bijvoorbeeld in de vorm van een stroomschema. Neem de ervaringen mee bij het ontwikkelen van protocollen en formats. En breng de bevindingen in bij teambesprekingen: wat kan er verbeteren op de afdeling?

Hoe werkt shadowing?

Iemand loopt mee met een cliënt en registreert alle stappen van het traject. Dat kan een onderzoeker zijn, maar ook iemand uit het eigen netwerk. Belangrijk is dat de waarneming objectief gebeurt.

Stel vooraf duidelijk vast wat u met shadowing wilt bereiken. Informeer de cliënt vervolgens goed over de opzet, de rol van de shadower en het doel.

Op de website participatiekompas.nl leest u een toelichting en kunt u vragen stellen via een LinkedIn-groep.

Toepassingen van shadowing

De poli Dermatologie en Chirurgie in het Diaconessenhuis in Leiden gebruikte shadowing, in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is de groep heup- en kniepatiënten gevolgd en ook het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het Zaans Medisch Centrum in Zaandam hebben ervaring met de methode opgedaan.

Aanwijzingen voor (ervaren) effectiviteit

De methode shadowing is wetenschappelijk gevalideerd.

Downloads

handleiding-shadowing-in-clientenparticipatie-jeugdzorg.pdf 232.7 KB

handleiding-shadowing-ziekenhuis.pdf 335.89 KB