Werken aan zelfmanagement in de Ggz

Methoden en tools geordend

Hoe vergroot je zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met psychische klachten?

Aan de slag met zelfmanagement

Hoe ondersteun je als professional mensen met psychische klachten om zo veel mogelijk de regie over het eigen leven te voeren, zelfstandig keuzes te maken en beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen om zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te leven. Met behulp van inzichten en informatie op www.ggzstandaarden.nl/zelfmanagement kunnen hulpverleners aan de slag met zelfmanagement.

Visie van cliënten

Zelfmanagement geeft cliënten regie over hun leven en ondersteuning die zij krijgen. Zelfmanagement kan niet zonder de visie van cliënten. Daarom is de website ontwikkeld op basis van wat cliënten belangrijk vinden. Cliënten willen onder andere: centraal staan in de ondersteuning, meedoen in de samenleving, en een goede relatie met de professional.

Hoe werkt de website?

Zelftest voor professionals

Op de website kunnen hulpverleners een zelftest doen waarmee ze kunnen achterhalen of hun manier van werken aansluit bij wat cliënten belangrijk vinden. De zelftest geeft inzicht in hoeverre de hulpverlener bekend is met zelfmanagement en in hoeverre hij dit in zijn werk toepast. Op basis van de resultaten van de zelftest krijgt de professional relevante tips, informatie en voor het werken aan zelfmanagement. 

Toolkit

In de toolkit is informatie over zelfmanagement te vinden, van goede voorbeelden tot trainingen en instrumenten. Met hulp van een keuzemenu kan in de toolkit worden gezocht. Je kunt kiezen uit wat voor professional je bent, welke groep cliënten je ondersteunt, welke hulp je wilt inzetten en welk soort informatie je zoekt. Op basis van die keuzes ontstaat een overzicht van informatie.

Waarom werken aan meer zelfmanagement?

Veranderingen in de ggz zoals ambulantisering en besparingen in de zorg vragen om een ‘ggz nieuwe stijl’: meer in de wijk, meer zelfstandig en met minder hulp. Ook cliënten en familieleden willen meer zelfmanagement en eigen regie in de behandeling en begeleiding. Hulpverleners en begeleiders kunnen met behulp van deze website werken aan het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten. 

Ontwikkelaar

Het Landelijk Platform GGZ