Beleidsbeïnvloeding in jouw gemeente

Maak een actieplan en krijg meer vat op beleid

Op welke manier zet je signalen in je dagelijkse praktijk om naar een betere aanpak voor jouw cliënten of burgers? Hoe bereik je meer impact op lokaal niveau? Hoe ga je effectief het gesprek aan met bijvoorbeeld de gemeente of andere partijen? Leer het allemaal in deze compacte training, die bestaat uit 3 online modulen die gevolgd worden door een trainingsdag. De studieomvang is 3 dagdelen.

Jouw dagelijkse ervaringen staan centraal in deze training. Je gaat aan de slag met wat jij als problemen ervaart en wat volgens jou aangepakt moet worden in de gemeente. Je bekijkt wie daar allemaal bij betrokken zijn en wat er dan precies veranderd moet worden. Je gaat aan de slag met een plan van aanpak, ideeën voor actie en hoe je dit kunt pitchen.

Voor wie?

Alle professionals in het sociale domein, in het bijzonder sociaal werkers en professionals in wijkteams. De training is geschikt voor alle typen sociaal werkers: jongerenwerkers, ouderenadviseurs, opbouwwerkers, maatschappelijk werkers etc. Verder voor Iedereen die met cliënten of burgers werkt en zijn/haar impact wil vergroten.

Beoogde resultaten

  • Je leert hoe je belangrijke signalen in je werk kunt omzetten naar actie!
  • Je leert het lokale speelveld in kaart brengen en op welke manier jij je daarin het beste kunt bewegen.
  • Je leert hoe jij je boodschap helder en overtuigend kunt brengen in een pitch.
  • Je zet jouw eigen signaal om naar een effectief plan van aanpak waarmee je in de praktijk meteen aan de slag kunt.
  • Je leert strategieën waarmee je anderen kunt overtuigen.

Accreditatie

  • Registerplein: Maatschappelijk werkers, sociaal agogen, GGZ-agogen: 2 punten (ID nummer: 284536)
  • Registerplein: Cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners en aandachtsfunctionarissen (onder geaccrediteerde scholing): 7 punten (ID nummer: 284536).
  • Geldt als één geaccrediteerde training voor bij Registerplein geregistreerde gezinshuisouders.
  • SKJ: Jeugdzorgwerkers: 7 punten (nummer: 199190).
  • V&V: Verpleegkundigen en Verzorgenden: 6 punten (ID nummer: 284536).