Werksessie Het Participatiewiel Samenspel XXL

Het Participatiewiel van Movisie is een succesvol instrument voor integrale participatiebevordering, speciaal ontwikkeld voor gemeenten die participatie van hun burgers integraal willen aanpakken.

Het Participatiewiel Samenspel XXL laat je voelen wat de kaders en mogelijkheden zijn om een ‘kwetsbare’ burger te laten meedoen in de maatschappij. Het spel wordt binnen steeds meer gemeenten gespeeld: op locatie op een groot vloerkleed van 6 x 6 meter met een acteur of een ervaringsdeskundige midden in het wiel. Een trainer van Movisie is procesbegeleider.

Het spel is o.a. gespeeld in Harderwijk, Haarlem, Capelle aan den IJssel, Waddinxveen en OWO-gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Oosterwolde).

Meer informatie: neem vrijblijvend contact op met Marjet van Houten.

Voor wie?

Deze werksessie is voor gemeenten, bestuurders, ambtenaren, arbeidsmarktregio’s, UWV’s en sociale professionals die werken in het sociale domein. 

Beoogde resultaten

Vanuit het perspectief van de burger krijgen alle partijen die in het sociaal domein actief zijn een helder beeld van wat nodig is en waar samenwerking gewenst is.

Dit levert het Participatiewiel Samenspel XXL jouw gemeente op:

  • Een beter inzicht in waar een integrale aanpak en verbinding mogelijk is, wat dat kan opleveren en wat daarvoor nodig is.
  • Een manier van integraal werken waarbij de individuele burger centraal staat.
  • Concrete aanknopingspunten om visie en beleid voor participatiebevordering verder te ontwikkelen.
  • Versterking van samenwerkingsmogelijkheden tussen alle betrokken partijen in jouw gemeente.
  • Inzicht in wat er al wel of juist nog te weinig gebeurt op het gebied van participatie, gezien vanuit participatiedoelen van mensen zelf.

Bestuurders, beleidsmedewerkers en zorg- en welzijnsprofessionals binnen een gemeente spelen samen het spel op hun locatie op een groot vloerkleed van 6 x 6 meter. Daarop staat in het centrum een acteur die één of meerdere situaties/persona’s tot leven brengt.

Een participatieadviseur van Movisie begeleidt de werksessie. Deelnemers ontdekken met elkaar wat de kaders en mogelijkheden zijn om deze burger te laten participeren en wie welke rol daarbij kan vervullen. Je krijgt hiermee meer inzicht in de processen en ziet waar een integrale aanpak nodig en mogelijk is.