Vragenlijst lokaal aanbod dementiezorg en -ondersteuning

De 'Vragenlijst lokaal aanbod dementiezorg en -ondersteuning' bestaat uit een digitale vragenlijst die een gemeente kan voorleggen aan organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met dementie thuis.

U kunt de link naar de vragenlijst kopiĆ«ren, deze met een begeleidende mail naar de organisaties uit uw gemeente sturen en hen vragen deze in te vullen. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid van Movisie om eenmalig de ingevulde antwoorden in een Excelbestand te ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bard Briels via b.briels@movisie.nl.

De impact van dementie is groot. Mensen krijgen moeite met hun dagelijkse handelingen thuis en hun sociale omgeving. Naast de medische opgave, is het vooral een sociale opgave. Relaties en sociale contacten komen onder de druk te staan, met mogelijk sociaal isolement tot gevolg. Dit heeft invloed op hoe we met elkaar samenleven in de wijk. Hoe kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen en hun leven leiden zoals zij wensen? Hoe kunnen we mantelzorgers hierin ondersteunen? De beleidshulp voor gemeenten, ontwikkeld door Dementiezorg voor Elkaar, kan hierbij behulpzaam zijn.