Website bodyofknowledgesociaalwerk.nl is opgeheven

De website www.bodyofknowledgesociaalwerk.nl is niet meer te bezoeken. Op deze website stond een beschrijving van het kennisfundament voor het sociaal werk.

Huidige professionals konden de Body of Knowledge gebruiken om, waar nodig, hun kennis van het sociale domein bij te schaven. Voor studenten en docenten van sociaal agogische opleidingen vormde de Body of Knowledge een kader waaraan de kenniselementen uit de huidige opleidingen getoetst konden worden.

De belangrijkste informatie is op de website van Movisie terug te vinden op de themapagina over Professionalisering.

Wil je jouw kennis over het sociaal domein gemakkelijk en snel up-to-date houden? Abonneer je dan op onze gratis wekelijkse nieuwsbrief.