Website decadeinnovationaward.nl is opgeheven

De website www.decadeinnovationaward.nl is niet meer te bezoeken. De Decade Innovation Award was een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het doel om de positie van mensen met een Afrikaanse afkomst te verbeteren en racisme jegens hen te bestrijden. Deelnemers konden ideeën insturen hoe zij hieraan konden bijdragen. Op de website stonden deze ideeën verzameld.

De Verenigde Naties hebben de jaren 2015 tot 2024 uitgeroepen tot het Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst. Onder andere met de Decade Innovation Award ondersteunt het kabinet de doelen van het Decennium. De winnaars van de jury- en publieksprijs ontvingen beide een bedrag van €12.500 om hun project te verwezenlijken.