Website Ikbenvanmij.nl opgeheven

De website www.ikbenvanmij.nl is opgeheven. Op deze website stond de methode ‘Ik ben van mij!’ een interventie die focust op het bevorderen van positief seksueel gedrag van jongeren. Hoe leer je jongeren respectvol met elkaar omgaan als het gaat om intimiteit en seksualiteit? Wat is experimenteren en wanneer is het schadelijk voor henzelf of iemand anders? Hoe voorkom je seksueel grensoverschrijdend gedrag?

De lessen zijn terug te vinden op LessonUp:
-    Lessen voor het voorgezet onderwijs
-    Lessen voor het MBO

Volg voordat je de lessen gaat geven de gratis e-learning die is gemaakt door Movisie. In deze e-learning leer je in een klein uur alles wat je moet weten over de seksregels, seksestereotypering en dubbele moraal en over de opbouw van ‘Ik ben van mij!’.
Naar de e-larning

Meer weten? Download de folder van Ik ben van mij