Bijeenkomst: Eenzaamheid onder jonge nieuwkomers

Uit onderzoek blijkt dat jonge nieuwkomers kampen met eenzaamheid en uitsluiting. Ze kunnen tegen obstakels aanlopen die ervoor zorgen dat zij lastig hun plek en draai vinden in de samenleving. Daarnaast missen veel jonge vluchtelingen sociale ondersteuning. De ondersteuning die ze krijgen is vaak slechts praktisch en oppervlakkig van aard. Wil je weten hoe je als sociaal professional beter kunt aansluiten bij de behoeften van jonge nieuwkomers? Kom dan naar deze leerbijeenkomst!

Aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.

In de leerbijeenkomst krijg je waardevolle inzichten vanuit onderzoek, de praktijk en ervaringsdeskundigheid:

  • Jeroen Vlug (onderzoeker bij Movisie) neemt je mee in de resultaten van het onderzoek ‘Sociale steun voor jonge vluchtelingen: hoe kunnen zij beter hun plek vinden in Nederland?’  
  • Ashraf Hanouti (ervaringsdeskundige en trainer-coach inburgering bij Sosytraining) vertelt hoe sociaal professionals op een waardevolle manier steun kunnen bieden aan jonge vluchtelingen.
  • Shadi Alhakimi (ervaringsdeskundige, social entrepreneur en oprichter van taal-app Taaly) neemt ons mee in zijn verhaal als jonge vluchteling; waar liep hij tegenaan en wat heeft hem geholpen als jonge ondernemer?  

Nieuwsgierig? Lees dan het eerste artikel uit de artikelenreeks Nieuwkomers en sociale steun en/of bekijk deze aflevering van de 360 graden Movisie talk Sociale steun voor jonge vluchtelingen.

Voor wie

Deze online bijeenkomst richt zich op sociaal werkers en iedereen die zich met de aanpak eenzaamheid bezighoudt.  

Praktische informatie

  • Online bijeenkomst
  • Kosten: gratis
  • Datum en tijd: 16 mei van 15.00 - 16.30 uur.