Vluchtelingen

Vluchtelingen

vluchtelingen asielzoekerscentrum

De komst van grote groepen vluchtelingen brengt Nederland in beweging. Mensen zamelen hulpgoederen in en helpen bij opvangcentra in binnen– en buitenland. Of ze organiseren protestacties en uiten hun ongenoegen tijdens raadsvergaderingen. Standpunten in de samenleving verscherpen. Tegelijkertijd verschuift het accent in 2016 van opvang naar integratie. Wat is er nodig voor een succesvolle integratie van vluchtelingen en andere nieuwkomers in de samenleving? 

Op deze pagina vindt u onze artikelen, blogs en publicaties over dit onderwerp. Ga voor meer kennis over vluchtelingen, integratie en diversiteit naar de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving, een programma van Verwey-Jonker Instituut en Movisie.

28 zoekresultaten voor trefwoord vluchtelingen