Vluchtelingen

De komst van grote groepen vluchtelingen bracht Nederland in beweging. Mensen zamelen hulpgoederen in en helpen bij opvangcentra in binnen– en buitenland. Of ze organiseren protestacties en uiten hun ongenoegen tijdens raadsvergaderingen. Standpunten in de samenleving verscherpen. Tegelijkertijd verschuift het accent van opvang naar integratie. Wat is er nodig voor een succesvolle integratie van vluchtelingen en andere nieuwkomers in de samenleving?

Artikelen en publicaties