Asielopvang: wat werkt bij het informeren en betrekken van inwoners?

Gemeenten spelen nu en in de toekomst een belangrijke rol bij het realiseren van opvangplekken voor mensen die in Nederland asiel aanvragen. Maar het realiseren van voldoende en geschikte opvangplekken voor asielzoekers is een uitdaging voor veel gemeenten. Deze publicatie richt zich op wat werkt bij het goed informeren en betrekken van inwoners bij de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers.

Soms stuit de gemeente op weerstand en protesten bij de komst van een opvanglocatie. Inwoners zijn – meestal onterecht – bang voor overlast. Gewelddadige protesten naar aanleiding van de komst van een opvanglocatie komen regelmatig voor en hebben invloed op het welzijn van asielzoekers, gemeentemedewerkers en op toekomstige opvangmogelijkheden. Soms leidt dit, of de berichtgeving hierover, ertoe dat gemeenten geen opvang willen organiseren of zich genoodzaakt voelen gemaakte plannen voor opvang te annuleren. Tegelijkertijd zijn er structureel meer opvangplekken nodig in Nederland.

Lees hier de volledige publicatie (pdf)

Handvatten voor gemeenten

Uit de verkenning bleek dat omwonenden vaak niet tegen de opvanglocaties zijn, maar ontevreden zijn over het besluitvormingsproces dat eraan voorafging. Tijdige, duidelijke en eerlijke communicatie, inclusief het gebruik van humanitaire frames, is cruciaal om zorgen weg te nemen bij omwonenden. Responsiviteit van de gemeente, het luisteren naar en actie ondernemen op zorgen van inwoners bevordert een positieve samenwerking en geeft inwoners het gevoel dat zij gehoord worden. Tot slot blijkt ook uit deze verkenning dat er veel kansen zitten in het samenwerken met inwoners. In sommige gemeenten zien we nauwe samenwerking met burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en bedrijven. De samenwerking zorgt voor goede verbinding met de wijken en helpt bij het creëren van draagvlak: individuele vrijwilligers zijn belangrijke ambassadeurs voor draagvlak van opvang in hun eigen omgeving.

Infographic met vijf elementen die werken

Klik op de afbeelding om de infographic als pdf te downloaden:

Afbeelding van de infographic Asielopvang met vijf keer wat werkt