Symposium: Kan het verleden helpen?

Over erfgoed en sociaal werk

Aan de hand van concrete voorbeelden en ervaringen laat het symposium zien dat een actieve wisselwerking tussen het sociale domein en de wereld van het erfgoed voor beide veel kan opleveren.

Erfgoed en sociaal werk zijn twee domeinen die vaak wat onwennig tegenover elkaar staan. Erfgoed is niet iets ouds en stoffigs, maar een werkelijkheid waar iedereen in leeft en waarin veel materiaal voor handen is waar het sociaal werk gebruik van kan maken.

Aanmelden Symposium: Kan het verleden helpen? 

Programma                                                                           

13.00 - 13.30 |  Inloop
13.30 - 14.30 |  Plenair

  • Sociaal werk en geschiedenis – symposiumvoorzitter Jos van der Lans, Canon sociaal werk.
  • Erfgoed, het sociaal domein en de Faro-agenda - Jeroen Overweel, Rijksdienst Cultureel Eerfgoed / Faro team.
  • Zorgzaam erfgoed in Vlaanderen - Celien Stevens, Zorgzaam Erfgoed Vlaanderen, KADOC.

14.45 - 15.45 | Workshops

#1 Buurtwerk & gemeenschapsvorming

Hoe kunnen buurtverleden en buurtherinneringen een rol laten spelen in lokale gemeenschapsvorming en wijkontwikkeling? Bijdragen van onder meer: • Kristel Jeuring - LSA bewoners • Esther Starkenburg - Erfgoed Leiden en Omstreken

#2 Storytelling & Oral History

Hoe kan je verhalen en levenservaringen optekenen en gebruiken in het sociaal werk? Bijdragen onder meer van: • Linda Malherbe - Verhalenhuis Belvédère Rotterdam
• Anton van Rensen - Historytelling

#3 Oude instellingsterreinen, historische gebouwen & moderne zorgpraktijken

Kunnen oude inrichtingsterreinen en historische gebouwen hun geschiedenis laten spreken in de hedendaagse zorg? Bijdragen onder meer van: • Michael Kolen - geestelijk verzorger Zorginstelling Prisma & Landpark Assisië  • Meike Stam - Lentis Erfgoed

#4 Objecten, voorwerpen & herinneringen

Hoe het ophalen en delen van herinneringen kunnen helpen om mensen bij elkaar te brengen, lief en/of leed te delen of elkaar beter te begrijpen. Bijdragen onder meer van: • Sylvia van Dam Merrett - Feest van Herkenning - Museumverhalen voor ouderen • Jenny Vreeswijk - Ben Sajetcentrum – verhalentafels

16.00 - 16.45 | Slot & Panelgesprek

Wat moet er gebeuren om de erfgoedwereld en het sociaal domein vloeiender op elkaar te betrekken? Welke initiatieven zouden daar aan kunnen bijdragen? Een afsluitend gesprek onder leiding van Jos van der Lans.

16.45 - 17.30 | Nazit & drankje
 

Aanmelden Symposium: Kan het verleden helpen? 

Overige info

De toegang is gratis, maar aanmelden verplicht. Er is een beperkte capaciteit van zestig deelnemers.

Openingsstatement
• Frans Soeterbroek, auteur van het RCE-essay: Erfgoed als middel

Panelleden
• Jan Willem Bruins - directeur BPSW, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
• Machteld Linssen - programmamanager-Faro
• Paul van Trigt - historicus Universiteit Leiden

Organisatie
Redactie Canon sociaal werk in samenwerking met: Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE/FARO-team), Movisie / Tijdschrift voor sociale vraagstukken, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)