Versterken sociale basis

Gemeentelijke beleidmakers willen de komende jaren de sociale basis in hun wijken versterken. Wethouders gaan meer inzetten op preventie: problemen van mensen zoveel mogelijk voorkomen en eerder signaleren, zorgen dat er meer naar elkaar wordt omgekeken, dat buurtinitiatieven gestimuleerd worden. Dit dossier biedt kennis over wat de sociale basis in feite is en biedt dilemma’s en kennis uit de praktijk. Kijk ook eens op www.buurtwijs.nl, waar buurtmakers hun ervaringen delen met het versterken van de sociale basis.

Artikelen en publicaties