Versterken sociale basis

Gemeentelijke beleidmakers, inwoners en sociale professionals willen de komende jaren de sociale basis in wijken versterken. Wethouders gaan meer inzetten op preventie: problemen van mensen zoveel mogelijk voorkomen en eerder signaleren, zorgen dat er meer naar elkaar wordt omgekeken, dat buurtinitiatieven gestimuleerd worden. Dit dossier biedt kennis over wat de sociale basis in feite is en biedt kennis uit de praktijk.

💡 Maak deel uit van de community op www.buurtwijs.nl. Buurtmakers, sociaal professionals, inwoners, beleidsmakers en onderzoekers delen hier verhalen, kennis en ervaringen rondom het versterken van de sociale basis.

Direct naar

Belangrijke publicaties over de sociale basis BasisvaardighedenWij in de wijk

Artikelen en publicaties