Versterken sociale basis

Gemeentelijke beleidmakers, inwoners en sociale professionals willen de komende jaren de sociale basis in wijken versterken. Wethouders gaan meer inzetten op preventie: problemen van mensen zoveel mogelijk voorkomen en eerder signaleren, zorgen dat er meer naar elkaar wordt omgekeken, dat buurtinitiatieven gestimuleerd worden. Dit dossier biedt kennis over wat de sociale basis in feite is en biedt kennis uit de praktijk.

Kijk ook eens op www.buurtwijs.nl, waar buurtmakers, sociale professionals, inwoners, beleidsmakers en onderzoekers hun kennis en ervaringen delen rondom het versterken van de sociale basis.

Artikelen en publicaties