Inventarisatie voor levenslange en levensbrede ondersteuning

Eerste stappen voor gemeenten in wat werkt

Centraal in deze verkenning staan de vragen: wat is een levenslange en levensbrede ondersteuningsbehoefte? Over welke groep gaat het? Wat weten wij in hoofdlijnen over de mensen om wie het gaat en welke ondersteuning hebben zij nodig? Hierbij richten we ons specifiek op mensen die levenslange en levensbrede ondersteuning nodig hebben vanuit de Wmo.

Mensen met een levenslange beperking krijgen niet altijd de ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) die ze nodig hebben of die door henzelf als passend wordt ervaren. Ze voelen zich niet altijd begrepen en erkend door sociaal professionals, toegangsmedewerkers en beleidsmedewerkers van gemeenten. Om hun dienstverlening te verbeteren, kunnen beleidsmakers en uitvoerende professionals meer inzicht krijgen in de kenmerken, wensen en behoeften van mensen met een levenslange en levensbrede ondersteuningsbehoefte. 

Verkenning goede voorbeelden en wat werkt

Daarbij is het handig dat zij een aantal voorbeelden van goede voorbeelden en interventies hebben waarvan de praktijk uitwijst dat ze goed werken. Hierbij merken wij op dat Interventies die specifiek op de grote doelgroep zijn gericht, bijna niet te vinden zijn. Om die reden is gezocht naar kenmerken die in voorbeelden voor onderscheiden groepen steeds terugkomen. Het betreft hier een eerste inventarisatie die gevonden relevante kennis bundelt en het laagdrempelig en overzichtelijk aanbiedt.

Bekijk de volledige publicatie hier

Infographic 

We maakten bij deze verkenning ook een praatplaat: De poort naar levenslange en levensbrede ondersteuning. 

Wat is belangrijk om rekening mee te houden bij de ondersteuning van mensen die te maken hebben met verschillende levenslange en levensbrede aandoeningen? De ondersteuningsbehoeften kunnen afhankelijk van de aandoening, levensfase en levensdomein verschillen In deze infographic een overzicht van levensdomeinen en voorbeelden van werkzame elementen, gebaseerd op goede voorbeelden. Door de ondersteuningsbehoeften per domein door te nemen kan passende ondersteuning in kaart worden gebracht.

[download de infographic als pdf door op de afbeelding te klikken]

Afbeelding infographic ll en lb