Profiel: Els Hofman

Functie

Senior projectleider sociaal domein en ouderen

Team

Thuis in de wijk

Thema's

  • Welzijn Nieuwe Stijl en bewonerszelfbestuur
  • Competentieontwikkeling van vrijwilligers en mensen met een beperking (Erkenning Verworven Competenties)
  • Welzijnswerk, met name buurthuiswerk
  • Empowerment van specifieke doelgroepen
  • Vrijwilligerswerk
  • Re-integratie en tegenprestatie naar vermogen
  • De gemeentelijke cultuur en werkwijze

Ik heb meegewerkt aan: