Tools bij het bereiken en betrekken van ouderen: een overzicht

De afgelopen jaren heeft Movisie (vaak met partners) een aantal praktische tools en andere informatiemiddelen ontwikkeld voor het bereiken en betrekken van ouderen bij (lokale) initiatieven en beleid. Ouderen zelf en lokale organisaties werden actief betrokken bij de ontwikkeling hiervan. In deze overzichtskaart vind je alle tools bij elkaar.