Ouderen

Onze ouder wordende samenleving vraagt om een transitie van zorg naar welzijn. Om het langer thuis wonen mogelijk te maken neemt de vraag naar ondersteuning toe. Vooral om meer aandacht te besteden aan preventie in de 3e levensfase als veel ouderen nog fit en vitaal zijn. In de latere, vierde levensfase om ondersteuning en zorg dichter bij huis te leveren. Hierbij komen verschillende beleidsterreinen bij elkaar. Wonen, zorg en welzijn zullen meer met elkaar moeten samenwerken zodat er een samenleving ontstaat waarin iedereen zo lang mogelijk mee kan blijven doen en talenten kan inzetten ongeacht leeftijd of zorgbehoefte. Hoe organiseer je dat? Wat is er mogelijk en nodig op buurt- of wijkniveau’? En wat is effectief? Movisie heeft een breed palet aan kennis, aanpakken, effectieve interventies en beleids-suggesties die helpen bij het inrichten van de samenleving waarin iedereen kan floreren.

Artikelen en publicaties